| Bookmark | ตั้งเป็นหน้าแรก
     
 
  หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | กิจกรรมเด่น  
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ครูและบุคคลากร
แผนที่การเดินทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Webmaster
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
Download center
GeoGebra
IGCSE
IELTS
TOEIC
โครงการติวพื้นฐานคณิต ม.1-6
โครงการลงพื้นที่บริเวณทำความสะอาด
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0845538
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
*หมายเหตุ ไม่มีการนับซ้ำ
++ ข้อมูลครูและบุคลากร ++

ข้อมูลครูและบุคคลากร


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
นางสาวจิราวรรณ พารุลุข
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
   
นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวพจมาน ถวิลอิสระ
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 
       
 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสมพงษ์ แสงกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนงลักษณ์ เพียรทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเรืองอุไล พวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรินทร์ พิศสุวรรณ
ครู
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเรวัติ ปานประชาติ
ครู วิกฤต
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
     
นายเกียรติศักดิ์ คำทวี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
       


หัวหน้ากลุ่มสาระ

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
 
นางสาวเยาวดี คาวี
ครู ชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวรวุฒิ เสนคราม
ครูผู้ช่วย
น.ส.ฐณิชชา พลขยัน
ครู
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
   
นายธัญกร   อรัญโสติ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ  
   

ลูกจ้าง
     
นายสาคร  วรรณพัฒน์
ลูกจ้าง

ลูกจ้าง
   

 
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทร. 045-762-701 โทรสาร 045-762-759 ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | Webmaster