| Bookmark | ตั้งเป็นหน้าแรก
     
 
  หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | กิจกรรมเด่น  
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ครูและบุคคลากร
แผนที่การเดินทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Webmaster
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
Download center
GeoGebra
IGCSE
IELTS
TOEIC
โครงการติวพื้นฐานคณิต ม.1-6
โครงการลงพื้นที่บริเวณทำความสะอาด
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0845549
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
*หมายเหตุ ไม่มีการนับซ้ำ

ประวัติโรงเรียนกู่จานวิทยาคม


สัญลักษณ์โรงรียนกู่จานวิทยาคม

ลักษณะเป็นองค์พระธาตุกู่จานมีแสงพุ่งออกมาจากยอดฉัตร หมายถึง ผู้มีความรู้ ผู้มีวัฒนธรรม
 
          

                โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2523 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5  ปีวอก

                สถานที่ก่อตั้งโรงเรียน
ตั้งอยู่ที่บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์   35110 โทรศัพท์  045-762701   บนเนื้อที่  70  ไร่

                ที่ดิน   เดิมเป็นป่าสงวนโดยปล่อยให้ชาวบ้านทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ใด ๆ เป็นระยะเวลาหลายปี และดินแดนแถบนี้เคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนแล้วปล่อยให้รกร้างมาแรมปีเนื่องจากการเติบโตของชุมชนแห่งนี้ โดยเฉพาะการก่อตั้งหมู่บ้าน : บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 บ้านงิ้วหมู่ 5 และ บ้านหนองกบ หมู่ 8
ชาวบ้านที่ถือครองที่ดินแห่งนี้ ได้พร้อมใจกันสละที่ดินทำกิน และที่ดินเพิ่มเติมบางส่วนในจำนวน 17 ราย ในเขตตำบลกู่จาน เพื่อประโยชน์อันสูงสุดในสาธารณะสมบัติของทางราชการด้านการศึกษา

                อาณาเขต
                ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตพื้นที่บ้านงิ้ว และถนนสายบ้านงิ้ว หมู่ 5 บ้านสมบูรณ์พัฒนา  หมู่ 3  บ้านหนองกบ หมู่ 4 และ 8
                ทิศใต้   ติดกับถนนสาธารณะกั้นระหว่างโรงเรียนกับสถานที่ราชการ ได้แก่ ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลกู่จาน และสถานีอนามัยกู่จาน
                ทิศตะวันออก ติดกับถนนสาธารณะกั้นระหว่างโรงเรียนกับเขตที่ดินทำกินของหมู่บ้าน  บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3
                ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณะกั้นระหว่างโรงเรียนกับสถานที่ราชการ คือ  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน และที่ทำกินของชาวบ้านบ้านหนองกบ หมู่ 8

               ดำริในการก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำตำบลของชุมชน
                ครั้งที่ 1               พ.ศ. 2520 นายทวีป  แสนสวาสดิ์ ครูประจำโรงเรียนกู่จาน                  
และนาย พิทักษ์  สุวงศ์จันทร์ ผู้ช่วยอาจารย์โรงเรียนกู่จาน                      
ได้มี แนวความคิดเกี่ยวกับการหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ปรากฏว่าได้
ที่ดินที่จะก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมประจำตำบล จำนวน  60 ไร่  2  งาน
                ครั้งที่ 2                  พ.ศ. 2521 – 2523 แนวความคิดได้ถูกตีแผ่มากขึ้น และมีคณะทำงาน    
ในการก่อตั้งโรงเรียน ดังนี้ คือ
  ก. กรรมการฝ่ายสงฆ์
  1. พระครูพระพิธธรรมโสภน     เจ้าอาวาสวัดกู่จาน
  2. พระครูอุดม                           เจ้าอาวาสวัดเหล่าไฮ
  ข. กรรมการฝ่ายฆราวาส
  1. ส.ต. อุ่น  ศรีโชค                   กำนันตำบลกู่จาน
  2. นายจันสี  พันเดช                 ผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์พัฒนา
  3. นายสานิตย์  ซื่อตรง             อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกู่จาน
  4. นายพิทักษ์  สุวงศ์จันทร์        ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกู่จาน
  5. นายทวีป  แสนสวาสดิ์           ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านกู่จาน
  6. นายประกอบ  ธรรมวงศ์        ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านกู่จาน
  7. คณะครู – อาจารย์ พระสงฆ์ พ่อค้าประชาชนในเขตตำบลกู่จานทุกคน
  8. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์ตำบล ทุกคน
  9. เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยกู่จาน : นายจอม – นางบุญช่วย  เสาทอง

                โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2523 และก่อตั้งพร้อมกันกับโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523   ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก โดยทำการปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นแรกจำนวนแรกเข้า 65 คน ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523 ณ อาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้อง ( อาคารไม้มุงด้วยสังกะสี : บริจาควัสดุก่อสร้างโดยชาวบ้าน พ่อค้าประชาชน โรงเรียนบ้านกู่จาน วัดกู่จาน และวัดเหล่าไฮ เป็นต้น )   

 


 
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทร. 045-762-701 โทรสาร 045-762-759 ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | Webmaster