| Bookmark | ตั้งเป็นหน้าแรก
     
 
  หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | กิจกรรมเด่น  
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ครูและบุคคลากร
แผนที่การเดินทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Webmaster
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
Download center
GeoGebra
IGCSE
IELTS
TOEIC
โครงการติวพื้นฐานคณิต ม.1-6
โครงการลงพื้นที่บริเวณทำความสะอาด
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0107393
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
แสดงผลหน้าละ 10 กิจกรรม รวมทั้งหมด : 11 หน้า คุณกำลังอยู่หน้าที่ : 3
อบรมคุณธรรมแก่นักเรียน ม.1 - 6 ปี 61...
29 มิถุนายน 2561 อบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมแก่นักเรียน ม.1 - 6 ทุกคน โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ปี 2561 ณ หอประชุมเกียรติภูมิ อาคาร 2 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2561 โดย Admin (กดดู 89 ครั้ง)

วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่-61...
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ปี 2561 มีการประกวดวาดภาพ, แข่งขันตอบปัญหา, และประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมเกียรติภูม อาคาร 2 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดย Admin (กดดู 64 ครั้ง)

ไหว้ครู 61...
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว้ครู ณ หอประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดย Admin (กดดู 74 ครั้ง)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-6 ประจำปี 2561...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-6 ประจำปี 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดย Admin (กดดู 62 ครั้ง)

ร่วมกับชุมชนต.กู่จาน งานประเพณีสรงกู่บ้านงิ้วและงานบุญยั้งไฟ ปี 2561 29-30 เมษายน 2561...
ร่วมกับชุมชนต.กู่จาน งานประเพณีสรงกู่บ้านงิ้วและงานบุญยั้งไฟ ปี 2561 29-30 เมษายน 2561...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดย Admin (กดดู 65 ครั้ง)

ปัฉจิมนิเทศ ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560...
ปัฉจิมนิเทศ ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2561 โดย Admin (กดดู 115 ครั้ง)

รับการนิเทศ ประเมินผล เพื่อพัฒนาการศึกษาจากสพม.28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...
รับการนิเทศ ประเมินผล เพื่อพัฒนาการศึกษาจากสพม.28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2561 โดย Admin (กดดู 92 ครั้ง)

กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560...
กิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2561 โดย Admin (กดดู 69 ครั้ง)

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2561 โดย Admin (กดดู 92 ครั้ง)

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม...
ดูภาพทั้งหมด >>
ลงข่าวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดย Admin (กดดู 124 ครั้ง)

 
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทร. 045-762-701 โทรสาร 045-762-759 ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | Webmaster